Merceder-Benz smart vision EQ: xe ‘trợ lý’ thông minh tự tìm chỗ đậu

– Chi tiết về video trong bài viết: https://tinhte.vn/threads/video-tren-tay-mercedes-benz-smart-vision-eq-xe-tro-ly-tuong-lai.2799255/
– Trong khu vực:
– Website Tinh tế: http://www.tinhte.vn
– Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/tinhte
– Youtube: https://www.youtube.com/user/tinhtevideo
– Google+: https://plus.google.com/+tinhte/posts
– Twitter: https://twitter.com/tinhtefan

(Visited 1 times, 1 visits today)

You might be interested in