Xuân Collection | Nhạc Sôi Động Mừng Xuân (Vol 1)

Nhạc Sôi Động Mừng Xuân – PBN Collection 1

1. Đón Xuân (Phạm Đình Chương) Lương Tùng Quang & Như Loan PBN76 0:07
2. Chúc Xuân (Đinh Trung Chính) Don Hồ PBN110 4:37
3. Người Tình Ơi Mơ Gì (Tường Văn) Mai Tiến Dũng & Tóc Tiên PBN101 8:21
4. Xuân Đã Về (Minh Kỳ) Diễm Sương & Kỳ Phương Uyên PBN113 12:57
5. Dáng Xuân (Minh Châu) Dương Triệu Vũ PBN80 18:33
6. Chúc Mừng Xuân (Thanh Sơn) Lương Tùng Quang & Quỳnh Vi PBN110 22:34

#thuynga #parisbynight #nhacxuan
©2018 published by Thuy Nga under license
**Các video trên Thuy Nga Youtube Channel (http://www.youtube.com/thuynga) đã được đăng ký bản quyền với YouTube. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức.
**Mọi hành vi sao chép, re-upload có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị khóa vĩnh viễn.
==
FOLLOW THUY NGA PARIS BY NIGHT:
☞ Facebook: https://www.facebook.com/ThuyNgaPBN/
☞ YouTube: https://www.youtube.com/thuynga/
☞ Website: http://www.thuyngashop.com

(Visited 1 times, 1 visits today)

You might be interested in