Xuân Collection | Minh Tuyết & Những Ca Khúc Mừng Xuân

Minh Tuyết & Những Ca Khúc Mừng Xuân (PBN Collection)

1. Xuân Không Màu (Tăng Nhật Tuệ) PBN124 0:07
2. Nếu Xuân Này Vắng Anh (Bảo Thu) PBN85 6:01
3. Mưa Xuân (Đức Thịnh) PBN80 10:11
4. Cánh Thiệp Đầu Xuân (Minh Kỳ & Lê Dinh) hát với Hạ Vy PBN113 15:29
5. Hỏi Nàng Xuân (Vinh Sử & Cô Phượng) PBN110 20:15
6. Xuân Và Tuổi Trẻ (La Hối, Thế Lữ) PBN76 24:28

#thuynga #minhtuyet #nhacxuan
©2018 published by Thuy Nga under license
**Các video trên Thuy Nga Youtube Channel (http://www.youtube.com/thuynga) đã được đăng ký bản quyền với YouTube. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức.
**Mọi hành vi sao chép, re-upload có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị khóa vĩnh viễn.
==
FOLLOW THUY NGA PARIS BY NIGHT:
☞ Facebook: https://www.facebook.com/ThuyNgaPBN/
☞ YouTube: https://www.youtube.com/thuynga/
☞ Website: http://www.thuyngashop.com

(Visited 4 times, 1 visits today)

You might be interested in