Xuân Collection | Song Ca Nhạc Vàng Mừng Xuân (Vol 1)

Xuân Collection | Song Ca Nhạc Vàng Mừng Xuân (Vol 1)

1. Kỷ Niệm Một Mùa Xuân (Văn Tùng) Châu Ngọc Hà & Mai Quốc Huy PBN121 0:07
2. Ngày Xuân Tái Ngộ (Thanh Sơn) Mạnh Quỳnh & Hà Phương PBN85 4:32
3. Cám Ơn (Trịnh Lâm Ngân) Mai Thiên Vân & Tuấn Quỳnh PBN113 8:47
4. Tôi Chưa Có Mùa Xuân (Châu Kỳ) Tuấn Vũ & Ngọc Ngữ PBN121 14:47
5. Hạnh Phúc Đầu Xuân (Minh Kỳ, Lê Dinh) Hoàng Oanh & Trung Chỉnh PBN85 20:17
6. Mùa Xuân Đầu Tiên (Tuấn Khanh) Như Quỳnh & Thế Sơn PBN64 25:27

#thuynga #parisbynight #nhacxuan
©2018 published by Thuy Nga under license
**Các video trên Thuy Nga Youtube Channel (http://www.youtube.com/thuynga) đã được đăng ký bản quyền với YouTube. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức.
**Mọi hành vi sao chép, re-upload có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị khóa vĩnh viễn.
==
FOLLOW THUY NGA PARIS BY NIGHT:
☞ Facebook: https://www.facebook.com/ThuyNgaPBN/
☞ YouTube: https://www.youtube.com/thuynga/
☞ Website: http://www.thuyngashop.com

(Visited 1 times, 1 visits today)

You might be interested in