PBN 64 | Khánh Ly – Em Đến Thăm Anh Đêm 30

Khánh Ly – Em Đến Thăm Anh Đêm 30 (Vũ Thành An, thơ: Nguyễn Đình Toàn)
Paris By Night 64 – Đêm Văn Nghệ Thính Phòng

#thuynga #parisbynight #nhacxuan
©2002 published by Thuy Nga under license
**Các video trên Thuy Nga Youtube Channel (http://www.youtube.com/thuynga) đã được đăng ký bản quyền với YouTube. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức.
**Mọi hành vi sao chép, re-upload có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị khóa vĩnh viễn.
==
FOLLOW THUY NGA PARIS BY NIGHT:
☞ Facebook: https://www.facebook.com/ThuyNgaPBN/
☞ YouTube: https://www.youtube.com/thuynga/
☞ Website: http://www.thuyngashop.com

(Visited 3 times, 1 visits today)

You might be interested in