Xuân Collection | Tân Cổ Mừng Xuân

Xuân Collection | Tân Cổ Mừng Xuân

1. Cánh Thiệp Đầu Xuân (Tân nhạc: Minh Kỳ, Lê Dinh & Cổ nhạc: Hoàng Song Việt) PBN80 Hương Lan 0:07
2. Đón Xuân Này, Nhớ Xuân Xưa” (Châu Kỳ, Mạnh Quỳnh) Phi Nhung & Mạnh Quỳnh PBN76 7:10
3. Tình Xuân (Hoàng Song Việt) Hương Thủy PBN85 15:54
4. Mừng Tuổi Mẹ (Trần Long Ẩn, Hoàng Song Việt) Mai Thiên Vân & Duy Trường PBN113 21:51
5. Nấu Bánh Đêm Xuân (Qui Sắc) Hương Lan & Chí Tâm PBN38 30:56

#thuynga #nhacxuan #tanco
©2018 published by Thuy Nga under license
**Các video trên Thuy Nga Youtube Channel (http://www.youtube.com/thuynga) đã được đăng ký bản quyền với YouTube. Vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức.
**Mọi hành vi sao chép, re-upload có thể dẫn đến việc tài khoản của bạn bị khóa vĩnh viễn.
==
FOLLOW THUY NGA PARIS BY NIGHT:
☞ Facebook: https://www.facebook.com/ThuyNgaPBN/
☞ YouTube: https://www.youtube.com/thuynga/
☞ Website: http://www.thuyngashop.com

(Visited 4 times, 1 visits today)

You might be interested in