8 Người Mẫu Việt Nam & 8 Người Mẫu Ðại Hàn Trình Diễn Áo Dài in PBN89.

Trình Diễn Áo Dài Calvin Hiệp (8 Người Mẫu Việt Nam) & Thái Nguyễn (8 Người Mẫu Ðại Hàn). Nhạc Nền: Ảo Ảnh – Trần Thu Hà.
Paris By Night 89 – Tại Hàn Quốc (In Korea) published in 2007 by Thuy Nga Productions.

(Visited 1 times, 1 visits today)

You might be interested in