Trình Diễn Áo Dài in Paris By Night 95 – 25th Anniversary – Cảm ơn Cuộc đời – Phần 2.

Minh Tuyết, Tú Quyên, Quỳnh Vi, Trúc Lam, Trúc Linh, Ngọc Liên, Hương Thuỷ in Nhạt Nắng (Xuân Lôi, lời: Y Vân) PBN95 – &
Như Loan, Bảo Hân, Thùy Vân, Hồ Lệ Thu, Thanh Hà, Nguyệt Anh, Lynda Trang Đài in Biển Nhớ (Trịnh Công Sơn) PBN95 25th Anniversary – Cảm ơn Cuộc đời – Phần 2. Thuy Nga Production Published in 2008.

(Visited 1 times, 1 visits today)

You might be interested in