Camera.tinhte.vn – Trên tay Monopod SIRUI P-224S

– Chi tiết về video trong bài viết: https://www.tinhte.vn/threads/tren-tay-monopod-sirui-ps-gon-nhe-chac-chan-co-nhieu-chuc-nang-tien-dung.2503853/
– Trong khu vực: https://www.tinhte.vn/forums/cam-tin-tuc-danh-gia.71/
– Website Tinh tế: http://www.tinhte.vn
– Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/tinhtefan
– Youtube: https://www.youtube.com/user/tinhtevideo
– Google+: https://plus.google.com/+tinhte/posts
– Twitter: https://twitter.com/tinhtefan

(Visited 3 times, 1 visits today)

You might be interested in